E.M.D.R.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Desensibilización e Reprocesamiento polos Movemientos Oculares

EMDR é unha abordaxe psicoterapéutica innovadora validada científicamente que acelera o tratamento dun amplo rango de patoloxías no trastorno por estrés postraumático, entre outros. O método descuberto e desenrolado dende 1987 pola Dra. Francine Shapiro, consiste en usar estimulación bilateral nun protocolo especial relacionado coas situacións traumáticas que desencadena a desensibilización e o consecuente reproceso das mesmas, acompañado da desaparición da sintomatoloxía.

EMDR