TERAPIAS

 • alt text

Infancia

A terapia debe ser totalmente diferente cando se trata dun paciente infantil. Os nosos nenos e nenas deben ser tratados coa importancia que se merecen.

Moitos nenos e nenas necesitan axuda para sobrelevar o estrés escolar, relacionado cos deberes, os examenes, o acoso escolar ou a presión social. Outros necesitan axuda para expresar os seus sentimentos sobre temas familiares, especialmente en situaciones de cambios significativos, como podría ser una separación, un divorcio, unha mudanza ou unha enfermedade importante..

En ocasiones os nosos nenos e nenas se mostran preocupados, estresados, enfadados ou tristes, pero non entendemos o que lles sucede. Podemos intuir que os nosos nenos e nenas poden ter algunha dificultade emocional ou necesitan elaborar algún suceso vital difícil, pero aconsellamos que confíen na nosa profesionalidade.

Algunhas sinais indicadoras de que o teu neno/a, adolescente podería ser beneficiado de unha terapia inclúen:

 • Déficit de atención
 • Problemas de conducta (ira excesiva, agresividade o impulsividade)
 • Trastornos alimentarios
 • Enuresis ou Ecopresis
 • Una baixada significativa no rendemento escolar, especialmente en nenos/as que acostumaban ser bos estudiantes
 • Episodios de tristeza, choros, depresión
 • Aillamento ou retraimento social
 • Bullying (Acoso escolar, experimentado dende a posición do receptor ou do autor)
 • Conducta expresamente agresiva (pegar, morder, etc.)
 • Cambios repentinos do apetito (especialmente en adolescentes)
 • Insomnio ou excesivo sono
 • Cambio de humor constante e/ou repentino
 • Desenvolvemento ou aumento de dolencias físicas (dor de cabeza, dor de barriga ou non sentirse ben) a pesar de resultados normales dos exámenes físicos
 • Apoio no manexo de enfermidades graves, agudas ou crónicas
 • Sinais de abuso de alcohol, drogas ou outras sustancias
 • Transicións ou problemas de adaptación (tras separacións, divorcios, mudanzas, cambios de escola)
 • Abuso sexual, emocional, físico ou outros sucesos traumáticos
 • En Orixe traballamos con unha amplia caixa de ferramentas que nos permitirá traballar en conxunto coa pais ou adultos de referencia do neno para que éste exprese as súas inquedanzas, medos, conflictos e dificultades ante os retos do mundo creado para e polos adultos.