DÓ (DUELO*)

A dó é a reacción natural dunha persoa ante unha perda que lle permitirá readaptarse á nova situación pasado un tempo, sobre todo se conta co apoio do contorno e hábitos saudables. A que chamamos perda? O primeiro que nos vén á cabeza é a morte dun ser querido pero existen outro tipo de perdas que tamén nos afectan. Por exemplo, ruptura de relacións, tanto de parella como de amizade ou afastamento de familiares; perdas de saúde ou cambios físicos, ou perda do traballo.

Sabemos que a perda é algo que forma parte da vida pero é case inevitable estar triste. Isto acentúase cando se tivo unha relación difícil coa persoa falecida ou se as causas da morte non son habituais, por exemplo, en circunstancias violentas. Cada persoa reacciona e leva a dor de forma diferente. Iso si, é importante lembrar que os sentimentos asociados a unha perda deben ser temporais. Canto dura a dó? Non hai unha duración estándar.

duelo dolor
duelo dolor

DÓ (DUELO*)

O loito é a reacción natural dunha persoa ante unha perda que lle readaptarse á nova situación pasado un tempo, sobre todo se conta co apoio do contorno e hábitos saudables. A que chamamos perda? O primeiro que nos vén á cabeza é a morte dun ser querido pero existen outro tipo de perdas que tamén nos afectan. Por exemplo, ruptura de relacións, tanto de parella como de amizade ou afastamento de familiares; perdas de saúde ou cambios físicos, ou perda do traballo.

Sabemos que a perda é algo que forma parte da vida pero é case inevitable estar triste. Isto acentúase cando se tivo unha relación difícil coa persoa falecida ou se as causas da morte non son habituais, por exemplo, en circunstancias violentas. Cada persoa reacciona e leva a dor de forma diferente. Iso si, é importante lembrar que os sentimentos asociados a unha perda deben ser temporais. Canto dura a dó? Non hai unha duración estándar.

sala espera

Terapia para atravesar a dó

Se unha persoa se somerxe nun estado de tristeza continua que afecta á súa vida cotiá, tanto social como laboral, é o momento de pedir axuda. De feito, os síntomas da dó son similares aos da depresión.

En Orixe ofrecemos un acompañamento terapéutico que favorece a integración da experiencia vivida e o reequilibrio persoal.

Se sufriches unha perda e cres que non a superaches e non es capaz de controlar as túas emocións, non dubides en consultarnos.